ÅRHUS BRUGER HOSPITALERNES VIDEN TIL AT FORBEDRE TRAFIKSIKKERHEDEN

I Aarhus samarbejder kommunen med både politi og skadestue om trafiksikkerheden, og det giver et godt overblik over ulykkerne. (FOTO: Christoffer Ranhauge)

I Aarhus inddrages hospitalsdata til at forbedre trafiksikkerheden, og det har ifølge Aarhus Cykelbys projektleder været en succes. Nu kopieres registreringssystemet til andre kommuner.

Af Christoffer Ranhauge & Rasmus Hagelskjær

Hospitalernes data har tidoblet Aarhus kommunes viden om cyklistuheld i trafikken. Sådan siger Pablo Celis, der er projektleder for Aarhus Cykelby og arbejder med trafiksikkerhed ved Center for Byudvikling og Mobilitet i Aarhus Kommune.

Siden 2006 har hospitalerne i Aarhus Kommune arbejdet med registrering og stedbestemmelse af trafikulykker. Disse informationer bruges i samarbejde med politiets ulykkesdata, og den forøgede datamængde har gjort kommunens arbejde med trafiksikkerhed nemmere.

“Vi har fået et meget mere nuanceret billede af, hvad det er for en type ulykker, der sker, og hvorfor de sker. Derfor kan vi i højere grad arbejde målrettet på at forbedre trafiksikkerheden,” siger projektleder Pablo Celis.

 

SORTE PLETTER: Kortet viser de ti steder i Aarhus midtby, hvor der sker flest cykeluheld i forhold til mængden af trafik. Kortet er lavet på baggrund af politi- og skadestueregistrerede uheld for perioden 2012-2016. (Kilde: Forslag til Cykelhandlingsplan 2017, Aarhus Kommune)

Antallet af cyklistulykker i Aarhus Kommune er faldet fra 848 i 2011 til 590 i 2015 – et fald på 30 procent. Pablo Celis siger, at inddragelsen af hospitalsdata har været afgørende for denne udvikling. Samtidig vurderer han, at det detaljerede kort over sorte pletter er afgørende for, at Aarhus Kommune årligt afsætter 3 millioner kroner til arbejdet med trafiksikkerhed – det detaljerede kort er ifølge ham et vigtigt belæg for, at der stadig skal sættes penge af til trafiksikkerhedsforbedringer.

Svært at forbedre sikkerheden uden hospitalsdata
Kira Hyldekær Janstrup, trafikforsker ved Danmarks Tekniske Universitet, fortæller, at hospitalerne registrerer rigtig mange cykeluheld, og at de derfor kan bidrage med afgørende viden i arbejdet med trafiksikkerhed.

“Det er vigtigt at sammenligne den officielle statistik med hospitalernes data. Det er svært for trafikplanlæggerne at forbedre trafiksikkerheden, hvis de ikke ved, hvorfor ulykkerne opstår,” siger hun.

Andre steder i Danmark har man lagt mærke til de gode resultater fra Aarhus. Også i Sønderjylland. Her har Syd- og Sønderjyllands politi siden 1. oktober i år samarbejdet med lokale kommuner og en række skadestuer. Samarbejdet er et to-årigt forsøg, der er inspireret af den succes, Aarhus har haft med inddragelse af hospitalsdata. Målet er at få mere viden om trafikulykker.

“Samarbejdet skal mindske mørketallet. Vi håber at få klarhed over, hvor der sker mange uheld, så både kommunen og politiet kan sætte ind de rigtige steder,” siger specialkonsulent og presseansvarlig ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Christian Østergård.

 

Her kan du se, hvordan skadestuerne i Aarhus registrerer trafikulykker, og hvordan det har gjort en stor forskel for trafiksikkerheden: